Կապի միջոցներ

«Ալպեն Ֆարմա ԲԸ» (Բեռն, Շվեյցարիա) ներկայացուցչությունը Հայաստանում

Հասցե.  Հայաստանի Հանրապետություն  ,0033 ք.Երևան, Հ.Քոչար 4, գրասենյակ 400,
Բարեկամություն Բիզնես Կենտրոն
Հեռախոս. + 374 11 20 50 31
Էլ. հասցե.  info.armenia@alpenpharma.com