Կապի միջոցներ

«Ալպեն Ֆարմա ԲԸ» (Բեռն, Շվեյցարիա) ներկայացուցչությունը Հայաստանում

Հասցե. Կոմիտասի պող. 3, բն. 19, Երևան, 0033
Հեռախոս. + 374 10 22 28 10 
Էլ. հասցե.  info@alpenpharma.com