Կարիերա

«Ալպեն Ֆարմա»-ում կարիերան՝ աշխատանքն է թիմում: Մենք մեր աշխատակիցներին իրենց բնագավառում իսկական մասնագետներ դառնալու համար ապահովում ենք բազմակողմանի աջակցությամբ և մասնագիտական զարգացման հնարավորությամբ: