Իմունոքինդ (Immunokind)

Իմունոկինդը բնական համալիր գերմանական պրեպարատ է, որը, շնորհիվ մանրամասն ընտրված բաղադրության, օժանդակում է կրծքի և փոքրահասակ տարիքի երեխաների իմուն համակարգին ժամանակին անցնել հասունացման անհրաժեշտ փուլերը, ամրացնում է վարակի հետ պայքարում օրգանիզմի պաշտպանական ուժերը, նպաստում է մրսածության ժամանակ արագ ապաքինմանը և վերականգնմանը: 

Փոքր տարիքում ճիշտ ձևավորված իմուն համակարգը հանդիսանում է առողջ ապագայի գրավականը: Անհրաժեշտ է իմուն համակարգն ամրացնել և նպաստել նրա ճիշտ զարգացմանը: Դա հատկապես վերաբերվում է մանկական իմունիտետին, որը գտնվում է հասունացման շրջանում: Ավելին, պետք չէ դանդաղել, եթե ակնհայտ են թույլ իմունիտետի նշանները. երեխան հաճախ է հիվանդանում մրսածությամբ, տոնզիլիտով, օտիտով, բրոնխիտով, հայմորիտով, իսկ ապաքինումն էլ անընդհատ ձգձգվում է : Ամուր իմունիտետով չեն կարող պարծենալ նաև այն երեխաները, որոնք շուտ են անցել արհեստական կերակրման կամ ապրում են վատ էկոլոգիայով բնակավայրում: Ի՞նչ անել:

Իմունոկինդը բնական համալիր գերմանական պրեպարատ է, որը, շնորհիվ մանրամասն ընտրված բաղադրության, օժանդակում է կրծքի և փոքրահասակ տարիքի երեխաների իմուն համակարգին ժամանակին անցնել հասունացման անհրաժեշտ փուլերը, ամրացնում է վարակի դեմ պայքարում օրգանիզմի պաշտպանական ուժերը, մրսածության ժամանակ նպաստում է արագ ապաքինմանը և վերականգնմանը: Իմունոկինդը թույլատրված է երեխաներին կիրառել ծնված օրվանից: Պրեպարատի ընդունման կուրսը կազմում է 1.5-2 ամիս: