Կլիմակտոպլան Կ (Klimaktoplan® K)

Կլիմակտոպլան Կ գերմանական բնական ոչ հորմոնային պրեպարատ է՝ կազմված 4 բաղադրիչներից, որոնք լրացնում և ուժեղացնում են միմյանց ազդեցությունը. ցիմիցիֆուգան ֆիտոէստրոգեն պարունակող բաղադրիչ է (կանանց էստրոգենի նման), նորմալացնում է հորմոնային հաշվեկշիռը և վերացնում է հիմնական ախտանիշները կլիմաքսի ժամանակ. «առհոսումներ», տաքության զգացում, գերքրտնարտադրություն, հուզական անկայունություն, սանգվինարիան նորմալացնում է զարկերակային ճնշումը, կանխում է առիթմիաները, սրտխփոցի նոպաները, սեպիան վերացնում է գլխացավը և դյուրագրգիռ վիճակը, իգնացիան վերացնում է տրամադրության տատանումները, կանոնավորում է քունը և հիշողությունը:

Հատկապես կարևոր է այն փաստը, որ Կլիմակտոպլան Կ հորմոններ չի պարունակում և լավ է տարվում երկարատև ընդունման ժամանակ: Կլիմակտոպլան Կ-ին կանայք Եվրոպայում վստահում են ավելի քան 70 տարի: 

Կլիմակտոպլան Կ ոչ հորմոնային պրեպարատ է կլիմակտերիկ համախտանիշի սկզբնական բուժման համար՝ ապացուցված արդյունավետությամբ և նյութափոխանակային չեզոքությամբ: